Przejdź do treści

Opracowanie

praca magisterska po angielsku

Etapy pisania pracy po angielsku

Podstawą do opracowania rzetelnego tekstu jest poprawne wykonanie wszystkich czynności wspomnianych w etapie przygotowania. Mają rzetelne materiały i dobrze ułożony plan pracy wystarczy tylko skupić się na samym tekście oraz doborze odpowiednich faktów i ich prawidłowym omówieniem.

Przemyśl styl i formę

Jednym z podstawowych aspektów jest język czy styl jakim piszemy. Praca powinna być napisana przede wszystkim językiem spójnym, dość prostym i składającym się z nieskomplikowanych zdań. Jednocześnie, fachowa terminologia i tak zwany metalanguage powinny zostać zachowane, gdyż praca pisane jest przez osobę znającą się na rzeczy i kierowana do osób, które również znają te zagadnienia (nie dla laików w dziedzinie) a zatem używanie odpowiedniego żargonu naukowego jest tutaj ważnym elementem. Nie powinno się stosować bardzo wyszukanego słownictwa, które nie wiąże się bezpośrednio z tematem a więc, które nie jest w pracy aż tak potrzebne. Praca licencjacka czy magisterska po angielsku nie jest testem słownictwa, na którym musimy się wykazać znajomością leksykonu dlatego słowa bardziej górnolotne powinny zostać (w miarę możliwości) zastąpione przez ich bardziej znane i prostsze odpowiedniki. Dodatkowo, proste zdania dają możliwość skupienia się na samym tekście i omawianej treści co przekłada się na zrozumienie argumentacji i tak zwanego toku myślenia w rozdziale.

Dobór materiałów i źródeł

Kolejnym ważnym elementem są oczywiście przypisy. Samo ich używanie może mieć różne formy, gdyż mogą to być przypisy dolne, przypisy w stylu MLA lub APA. Ma to również oczywiście wpływ na sposób zapisu bibliografii końcowej i jest tutaj bardzo obszerna specyfikacja, z którą każdy musi się zapoznać przed pisaniem pracy. Sam sposób zapisu skąd dana myśl czy definicja została zaczerpnięta również może się od siebie różnić. Jednym razem należy wpisać nazwisko autora lub autorów, rok publikacji oraz stronę na której w danym źródle takie informacje są omówione. W innym podejściu, numer strony wymagany jest jedynie w przypadku dosłownego cytowania a w przypadku parafrazy i zaczerpnięcia jedynie danego pomysłu już nie. Pomijając kwestie stricte techniczne, które, jak zostało wcześniej wspomniane, każdy musi sobie przyswoić osobno w oparciu o wytyczne postawione przez promotorów, można skupić się na ilości przypisów. Ogólnie rzecz biorąc, nie ma jakichś konkretnych wytycznych czy zasad, które mówiłyby, że w pracy licencjackiej czy magisterskiej musi być na przykład 5 przypisów na jednej stronie lub 10 w kilkustronicowym rozdziale. Nie mniej jednak, przyjmuje się, że powinno się wykazać, iż faktycznie zgłębiło się dany temat, a więc stanowiska różnych autorów na dany temat powinny być ze sobą kontrastowane. Z tego względu można stwierdzić, ze około 4-5 źródeł na jednej stronie tekstu (w zależności od omawianego aspektu) jest dobrym poziomem pokazującym, że faktycznie wykonano dobrze przygotowanie i zgromadzono odpowiednią literaturę.

Zastosowanie źródeł

Pisanie pracy po angielsku to jednak nie tylko bazowanie na źródłach i umiejętna prezentacja tego co już zostało powiedziane w danej sferze. Z tego względu bardzo ważne jest też, aby umiejętnie odnosić się do omawianych kwestii i komentować teoretyczne dywagacje. Zatem rolą studenta piszącego pracę jest również łączenie faktów, porównywanie i kontrastowanie zagadnień tak, aby pokazać, ze kwestie omawiane w pracy znajdują się tam w jakimś celu i że omówienie jednego elementu stanowi podstawę do jakiegoś szerszego aspektu, który chcemy omówić. Dodatkowo, praca również powinna zawierać części nawigujące czytelnika czyli wprowadzenia i podsumowania danych kwestii, podrozdziałów czy rozdziałów.

Więcej o samym procesie pisania prac po angielsku możesz znaleźć na innych podstronach w tym serwisie lub serwisach o zbliżonej tematyce.