Przejdź do treści


Pisanie pracy

praca magisterska po angielsku

Pisanie prac po angielsku

Profesjonalne doradztwo i pomoc w pisaniu prac po angielsku

Jeśli właśnie stoisz przez wyzwaniem napisania pracy licencjackiej czy magisterskiej w języku angielskim to dobrze że tu jesteś. Tutaj dowiesz się jak prawidłowo planować i organizować cały proces tak, aby uniknąć wielu nieprzewidzianych i nieprzyjemnych sytuacji. Zapraszamy do lektury.

Od czego należy zacząć pisząc własną pracę po angielsku? Na co zwracać uwagę?

Szereg artykułów zamieszczonych na tej witrynie może stanowić nieocenioną pomoc. Może się wydawać, że kwestia pisania pracy zaczyna się na ostatnim roku studiów licencjackich czy magisterskich. Jednak sprawa jest dużo bardziej złożona. W czym zatem tkwi rzecz? Każdy student zastanawia się nad tym co należy wziąć pod uwagę by przygotować się do napisania pracy licencjackiej lub magisterskiej która jest uwieńczeniem kilkuletnich studiów i wysiłku włożonego w naukę. To napisanie pracy jest uważane za dopełnienie i dowód świadczący o umiejętnościach i wiedzy zdobytej na studiach. Z tego powodu bardzo często kiedy przychodzi moment rozpoczęcia przygotowań przysparza to studentom wiele nerwów i nieprzespanych nocy. Aby uniknąć niepotrzebnego stresu należy zacząć myśleć o tym co nieuniknione dużo wcześniej niż by się wydawało.
Pierwszym krokiem który może wpłynąć na sukces i lekkość pisania jest wybór odpowiedniej specjalizacji. Jest to ważne dlatego, że jak wiadomo, zawsze łatwiej poradzić sobie z obowiązkami jeśli są one również związane z czymś co nas naprawdę interesuje. To połączenie przyjemnego z pożytecznym przynosi najlepsze efekty, więc decyzja o wyborze specjalizacji ma duży wpływ na cały tok studiów danego studenta.

Filologia angielska – zakres tematyczny prac

Koncentrując się na filologii angielskiej, oferta uniwersytetów i różnego rodzaju wyższych uczelni obejmuje coraz więcej ciekawych rozwiązań i kierunków które łączą różne pasje potencjalnych studentów. Ponadto, oferują one różnorodność oraz dopasowanie się do potrzeb rynku pracy. Podstawowy podział na filologii angielskiej obejmuje specjalizację brytyjską i amerykańską. Ma to oczywiście odzwierciedlenie w akcencie i aspektach fonetycznych zgłębianych przez studentów na danej specjalizacji. Dalszy podział może obejmować konkretne obszary tematyczne takie jak specjalizacje nauczycielskie, tłumaczeniowe, skierowane na konkretną kulturę np. celtycką lub południowo-amerykańską jak również język i komunikację w mediach i polityce oraz kognitywne językoznawstwo stosowane.
Wybór jednego z tych konkretnych kierunków ma znaczący wpływ na późniejszy wybór seminarium, tematu, przygotowanie do napisania pracy oraz nastawienie do pisania samego w sobie. Jeśli, na przykład, student jest na specjalizacji nauczycielskiej i nauczanie jest autentycznie zajęciem które go pasjonuje i chciałby ten zawód wykonywać w przyszłości, napisanie pracy nie powinno być dla niego problemem. Można tak stwierdzić z pewnością ponieważ ta wspomniana, przykładowa, specjalizacja oznacza więcej nacisku położonego na zajęcia metodyczne co daje zaplecze teoretyczne do napisania pracy. Co więcej, przekłada się to również na praktyki nauczycielskie, które są doskonałą okazją do przeprowadzenia badań i ankiet. Te, z kolei, mogą stać się bazą do ciekawej części badawczej w pracy. Z drugiej strony, specjalizacje typu komunikacja czy filologia angielska z elementami skandynawskiej dają zupełnie inne możliwości. W tych przypadkach studia są skierowane nie na nauczanie a na znaczenie języka w relacjach społecznych, czy kontrastywną analizę dwóch systemów językowych i kultur.

Powyższe przykłady mają na celu uświadomienie każdemu studentowi, że sukces w postaci skończenia studiów z dobrymi wynikami, napisania i obronie pracy zależy od świadomych wyborów na samym początku kariery akademickiej. Znaczy to, iż należy rozważnie podejmować decyzje związane z wyborem kierunku i specjalizacji by późniejsze studia były przyjemnością a napisanie pracy wisienką na torcie.

Pierwsze kroki w pisaniu pracy po angielsku

Poprzednio wspomniany wybór specjalizacji jest pierwszą ważną decyzją którą każdy student musi podjąć na samym początku studiów. Są studenci którzy już od początku zdecydują się na konkretną dziedzinę i bez namysłu zaczynają się wgłębiać w tajniki metodyki lub kultury celtyckiej. Członkowie tej grupy najczęściej już w toku studiów się ukierunkowują a na ostatnim roku tylko doprecyzowują swoje zainteresowania poprzez wybór konkretnego seminarium np. w ramach specjalizacji nauczycielskiej Teaching English for intercultural communication lub Foreign language learning and teaching. Learners beliefs- teachers beliefs. Ta grupa jednak jest nieliczna a większość początkujących żaków wybiera filologię angielską na specjalizacji ogólnej gdyż nie mają oni sprecyzowanych zainteresowań i chcą najpierw sprawdzić co tak naprawdę będzie przedmiotem ich analiz kiedy już przyjdzie im zmierzyć się z trudnym zadaniem jakim jest pisanie prac po angielsku. Ci studenci również muszą w pewnym momencie podjąć trudną decyzję o wyborze dziedziny która będzie wyznaczała temat pracy jak również będzie stanowiła zakres materiału wymagany podczas egzaminu, zwanego również obroną pracy.

Jednak w tym przypadku wybór jest dość duży i student ma do dyspozycji szeroki wachlarz sprecyzowanych seminariów związanych z konkretnym działem języka, np.:

 1. Metodyka dział dydaktyki zajmujący się poszukiwaniem efektywnych metod nauczania, analizą efektywności poszczególnych metod oraz doborem technik do potrzeb nauczanej grupy.
 2. Literatura skierowana na brytyjską lub amerykańską historię ukazaną poprzez napisane przez autorów dzieła, ich analizę oraz interpretację.
 3. Translatoryka jako ogólna teoria tłumaczeń i praktyczna wiedza dotycząca tłumaczeń z języka obcego na rodzimy i odwrotnie, w zależności od rodzaju tekstów i dziedziny, w której są stosowane.
 4. Językoznawstwo jako ogólne pojęty dział nauk humanistycznych skierowanych na istotę, budowę oraz rozwój języka w skład którego wchodzą bardziej sprecyzowane dziedziny jak np.:
 • Pragmatyka badająca zależność między przekazem informacji a jej interpretacją jak również mechanizmami niejawnego przekazywania informacji oraz jej uzyskiwania. Nierozłącznie powiązana z analizą dyskursu która to dziedzina jest pojęciem ogólnym związanym z analizowaniem użycia języka mówionego, pisanego, czy też migowego.
 • Socjolingwistyka jako nauka zajmująca się badaniem warunków społecznych funkcjonowania języka.
 • Psycholingwistyka zajmująca się językowym funkcjonowaniem człowieka w aspekcie wpływu czynników psychologicznych.
 • Fonologia i fonetyka czyli nauka o systemach dźwiękowych języków zajmująca się badaniem dźwięków mowy ludzkiej (zwanych głoskami) od strony ich artykulacji, ich cech fizycznych, ich odbierania i reakcji, jakie owe głoski wywołują w psychice człowieka.
 • Składnia jako dział językoznawstwa badający zasady, na jakich wyrazy łączone są w dłuższe wypowiedzi. Zajmuje się relacjami między poszczególnymi elementami składowymi zdań, a także relacjami międzyzdaniowymi w obrębie dłuższego tekstu.
 • Semantyka to dyscyplina badająca relacje pomiędzy znakami a przedmiotami, do których się one odnoszą. Semantyka zajmuje się badaniem znaczenia słów, czyli interpretacją znaków oraz interpretacją zdań i wyrażeń języka.
 • Morfologia zajmująca się formami odmiennych części mowy (fleksja) oraz słowotwórstwem.

Powyżej przedstawione działy prezentują jak szeroki jest zakres seminariów które studenci mają do wyboru przystępując do napisania pracy. Wybór seminarium jest jeszcze bardzo często dodatkowo pokierowany osobą prowadzącego który może mieć u danego studenta dobra opinię lub o którym student słyszał dużo przychylnych opinii. Ważne jest by decyzja o konkretnych zajęciach do których student chce przystąpić była przemyślana, wynikała z konkretnych zainteresowań i pomysłów które mogą być pierwszym bodźcem do wybrania tematu pracy oraz żeby przyszły seminarzysta przystępował do zajęć z entuzjazmem.
W celu przeanalizowania procesu pisania pracy w języku angielskim zapraszamy do odwiedzenia naszych podstron instruktażowych – Przygotowanie oraz Opracowanie.

Jeśli pomimo nieustannego poszerzania swojej wiedzy w omówionej tu kwestii wciąż widmo napisania pracy zdaje się Cię przerastać możesz skorzystać z profesjonalnej pomocy w pisaniu. Dowiedz się jak to zrobić czytając artykuł.

Zwrócenie się o fachową pomoc czy to w postaci konsultacji czy całego kursu może oczywiście generować koszty, więc jeśli zastanawiasz się jakie są koszty pisania prac po angielsku (te związane z samym kursem lub te, które ponosisz na pozyskanie materiałów czy innych przyborów) możesz dowiedzieć się czegoś na ten temat klikając w link.

Należy też pamiętać, że sama pomoc w pisaniu pracy po angielsku nie zawsze oznacza samo jej pisanie czy opracowywanie poszczególnych części jako wzór. Może to właśnie polegać na pomocy w kompletowaniu materiałów, omówieniu zagadnień związanych z tematyką pracy czy innych formach pomocy. Dowiedz się więcej klikając w zaznaczony link.